POLITYKA PRYWATNOŚCI

.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PARYS Sp. z o. o.  siedzibą w Lublinie, przy ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin (dalej zwane PPH PARYS Sp. z o.o. ), o numerze NIP 712-015-27-27, o numerze REGON 430040216.

Strategia działania naszej firmy to:

Dystrybucja najwyższej jakości chemii profesjonalnej na terenie Polski.

Strategia działania w kontekście przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów oraz klientów

Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa są dane osobowe, które stanowią realną wartość dla firmy. W naszej działalności najważniejsze po za produktami są tzw. kontakty z naszymi kontrahentami.

Działając na rynku jako firma handlowa swoją pozycje budujemy właśnie dzięki ugruntowanym i sprawdzonym kontaktom z klientami i kontrahentami, którzy są pośrednikami w dostarczeniu dystrybuowanych przez nas produktów do klienta ostatecznego.

 1. Jak firma PPH PARYS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów i pośredników?
 1. W jaki sposób stajemy się administratorem danych osobowych?

To bardzo proste.

 • Nawiązujecie Państwo z nami kontakt za pośrednictwem arkuszy kontaktowych zamieszczanych na naszych stronach internetowych.
 • Kontaktujecie się z nami osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny
 • Dysponujemy liczną grupą przedstawicieli handlowych , którzy nawiązując kontakt otrzymują od Państwa dane osobowe
 • Organizujemy dla Państwa wydarzenia, eventy, pokazy, prezentacje produktów, akcje promocyjne, bierzemy udział w targach i właśnie podczas takich spotkań z Wami nawiązujemy kontakty czyli wchodzimy w posiadanie waszych danych osobowych, którymi się wymieniamy.
 • Wchodzimy w posiadanie danych osobowych w chwili

Jest jeszcze wiele innych kanałów, którymi Państwa dane osobowe trafiają w nasze ręce.

 1. Co to znaczy, że jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych?
 • Ustalamy cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych
 1. Jakie akty prawne regulują ochronę danych osobowych w naszym kraju i na terenie UE?
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. 2018 poz. 1000)
 • Branżowe regulacje prawne
 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. PPH PARYS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 1. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza PPH PARYS Sp. z o.o. ?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których PPH PARYS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe zwykłe i dane osobowe w postaci wizerunku osób fizycznych

 • INFORMACJE OGÓLNE ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe PPH PARYS Sp. z o.o. lub korzystające z usług świadczonych przez firmę drogą elektroniczną (np. newsletter), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WYŚWIETLANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Podczas wyświetlania na naszej stronie internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw.: pliku dziennika

 • Adres IP kompatybilnego z internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona
 • Data i godzina wejścia
 • Nazwę i adres URL wyświetlanego pliku
 • Stronę/aplikację z której nastąpiło wejście (adres URL strony)
 • Użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z internetem oraz nazwę operatora Internetu

W jakim celu się to odbywa?

 • W celu zagwarantowania niezakłóconego połączenia
 • W celu komfortowego korzystania z naszej strony internetowej
 • W celu analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą do przetwarzania Państwa adresu IP jest nasz uzasadniony interes wynikający z powyższych celów.

Odbiorca danych osobowych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane są przechowywane przez czas wizyty na stronie w momencie jej zamknięcia następuje ich automatyczne usunięcie.

COOKIES „CIASTECZKA”

Korzystamy wyłącznie z następujących ciasteczek:

– ciasteczka używane przez Google Analytics do celów analitycznych – więcej informacji o tym, jakie są to ciasteczka i ile są przechowywane na komputerze użytkownika znajdą Państwo na stronie http://semahead.pl/blog/rola-cookies-w-google-analytics.html

– na stronach, na których zostały umieszczone filmy z Youtube zapisują się ciasteczka z tego serwisu (czas zapisu tych ciasteczek: do czasu zamknięcia sesji przeglądarki, 1 minuta, 10 minut, pół roku, 2 lata)

– na stronach połączonych z Facebookiem umieszczane jest 1 ciasteczko z okresem ważności 3 miesiące

Jako firma w swoich działaniach marketingowych korzystamy z takich serwisów jak:

 • Youtube
 • Facebook

Więcej informacji odnośnie ciasteczek zapisywanych na Państwa komputerach podczas korzystania z portali znajdziecie Państwo na stronie www.policies.google.com oraz www.facebook.com/policies/cookies/

 1. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma PPH PARYS Sp. z o.o. nie przetwarza w sposób zautomatyzowany danych osobowych w tym nie profilujemy danych osobowych.

STRONY ADMINISTROWANE PRZEZ PPH PARYS Sp. z o.o.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych:

FORMULARZ KONTAKTOWY/ADRES E-MAIL/KONTAKT TELEFONICZNY

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna do ich przetworzenia:

Dane osobowe, które Państwo podajecie w momencie korzystania z wymienionych powyżej form kontaktu z naszą firmą są danymi koniecznymi do tego aby kontakt mógł dojść do skutku ich zakres jest niezbędnym minimum jakie jest konieczne do zrealizowania odpowiedzi na pytanie bądź przyjęcia zlecenia. Nie zbieramy Państwa danych w nadmiarze.

Za pośrednictwem:

 • Formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 • Kontaktu mailowego gromadzimy następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie). Pozostałe dane jakie Państwo podajecie dobrowolnie a, które nie są konieczne udostępniacie nam za swoją zgodą w momencie ich wpisywania.
 • Kontaktu telefonicznego gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 • Formularza konkursowego gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Celem przetworzenia Pastwa danych osobowych jest : wasz i nasz uzasadniony interes. Podawane dane są niezbędne do zrealizowania odpowiedzi na Państwa pytania, odpowiedzi na chęć nawiązani współpracy, umówienia na spotkanie z naszym handlowcem.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez:

 • Formularz kontaktowy, adres e-mail, kontakt telefoniczny – Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO
 • W przypadku kontaktu telefonicznego mającego charakter przedstawienia oferty handlowej jesteśmy zobligowani do uzyskania Państwa zgody zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 • Formularza konkursowego – wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, zgoda zamieszczana jest na formularzu konkursowy.

Odbiorca danych osobowych:

Odbiorcami pozyskanych od Państwa w ten sposób danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy PPH PARYS Sp. z o.o. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • Gdy jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawnymi, dochodzimy swoich praw
 • Korzystania z usług firm podwykonawczych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

 • Dane osobowe są na bieżąco weryfikowane pod katem tego czy jest podstawa do ich przechowywania w naszym systemie. Okres ich przechowywania zależy od sytuacji w jakiej zostały one pozyskane. Jeżeli nie mamy podstawy prawnej przechowywania danych a także nie jest to uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem w tedy dane te są na bieżąco usuwane w momencie gdy cel w jakim zostały zebrane został osiągnięty.

NEWSLETTER

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Celem gromadzenia danych osobowych w momencie subskrybowania newsletteru jest jego wysyłka.

Jeżeli subskrybują Państwo nasz newsletter poprzez wysłanie jednorazowego zgłoszenia prosimy Państwa o podanie swojego adresu e-mail, który jest niezbędny do realizacji Państwa żądania.

Usługa przesyłania NEWSLETTERA jest usługą świadczoną wyłącznie na żądanie klienta i może odbywać się wyłącznie za jego zgodą.

W chwili wysłania do nas zgłoszenia na newsletter Państwa adres e-mail jest zapisywany w bazie danych mailingowej do celów wysyłki newsletteru. Usługa świadczona jest tak długo jak długo nie wycofacie Państwo swojej zgody. Cofnięcie zgody odbywa się poprzez klikniecie linku na dole maila z newsletterem pod nazwą „ Rezygnuję z newslettera”.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa akceptacja zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 a) RODO. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych użytkownika z naszego systemu.

Odbiorca danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera PPH PARYS Sp. z o.o. Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Państwa sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych.

KONKURSY

Firma PPH PARYS organizuje różnego rodzaju konkursy za pośrednictwem portali społecznościowych.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Jeżeli w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby konkretnego konkursu nie postanowiono inaczej lub Państwo nie udzielili nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzone przez dane takie jak:  Imię, Nazwisko czy Nick, trafiają wraz z komentarzami do naszego działu marketingu jako zgłoszenia konkursowe.

Odbiorca danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim jest wykluczone. Dostęp do danych posiada wyłącznie komisja konkursowa i nasz pracownik PPH PARYS Sp. z o.o. przyjmujący zgłoszenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Zgłoszenie konkursowe osób, które nie wygrały żadnej nagrody a jedynie wzięły udział w konkursie są usuwane w momencie rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe zwycięzców są przetwarzane zgodnie ciążącym na nas obowiązkiem względem przepisów podatkowych oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmia w przypadku nagród rzeczowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Firma PPH PARYS Sp. o.o. jest organizatorem lub uczestnikiem targów, eventów, wydarzeń, prezentacji produktów. Podczas takich imprez w celach promocyjno-marketingowych często fotografujemy wydarzenia a następnie udostępniamy je na naszym koncie na portalu społecznościowym Facebook lub YouTube.

Umieszczając zdjęcia, filmiki na portalu społecznościowym działamy w oparciu i zgodnie nie tylko z regulacjami dotyczącymi  ochrony danych osobowych ale również w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1160),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293.)

Jakie dane przy okazji takich fotografii przetwarzamy?

Przetwarzamy poprzez utrwalanie dane osobowe w postaci wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu.

Czy mamy do tego prawo?

Tak, ale musimy przestrzegać kilku zasad i kilku przepisów.

RODO przyjmuje, że dane osobowe to dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (jesteśmy w stanie ją zidentyfikować bez nadmiernych kosztów lub wysiłku).

Osoba fotografowana jest możliwa do zidentyfikowania chociażby tylko przez ludzi, którzy znają ją osobiście. Dlatego należy przyjąć, że tak jak w przypadku imienia i nazwiska, czy adresu e-mail, wizerunek jest daną osobową umożliwiającą zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

Jeżeli zdjęcia są publikowane na  stronie administratora oraz innych stronach czy na profilu społecznościowym to pozyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku jest wymaganą praktyką.

 • Mamy obowiązek Państwa poinformować komu zdjęcia będą udostępniane i gdzie będą publikowane.
 • Mamy obowiązek posiadania zgody na publikację jeżeli przepisy nie stanowią inaczej

Transfer danych do Państw trzecich

W przypadku Facebooka Państwa dane są zapisywane na serwerze znajdującym się w USA o czym Państwo jesteście informowani na stronie Facebook. W przypadku transferu danych do USA, Jeżeli osoba jest pełnoletnia i jest użytkownikiem FB  nie ma potrzeby dodatkowej zgody, na to aby jej dane osobowe były transferowane do państwa trzeciego, gdyż ona już się zgodziła z regulaminem FB, że jej dane, w tym wizerunek, wędrują do USA.

Kwestia publikowania wizerunku osoby uregulowana została w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej skrót: pr. aut.).

Zgodnie z art. 81 pr.aut. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Jednak przewidziane są wyjątki. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku, gdy:

 • osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jeśli wizerunek osoby stanowi wyłącznie element wydarzenia, czyli, że w razie jego usunięcia nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia, to rozpowszechnianie nie wymaga zezwolenia.

Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w wyżej wymienionych celach, osobno w odniesieniu do każdego z kanałów komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres podany w ostatnim punkcie polityki prywatności.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Użytkownicy portalu społecznościowego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na poszczególne działania reklamowe lub sprzeciwią się określonym działaniom reklamowym, Państwa dane zostaną usunięte.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Państwa sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

NARZĘDZIA ANALIZY STATYSTYCZNEJ

GOOGLE ANALYTICS

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację odpowiednich dodatków. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na www.support.google.com

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie http://semahead.pl/blog/rola-cookies-w-google-analytics.html

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK, YOUTUBE

Firma PPH PARYS korzysta w celach marketingowych z kanałów społecznościowych. Jest to głównie Facebook oraz Youtube.

W jakim celu firma PPH PARYS Sp. z o.o. korzysta z  portali społecznościowych?

 • Po pierwsze w celu reklamowania produktów, których jest dystrybutorem
 • Po drugie w celu prowadzenia autopromocji
 • Po trzecie w celu nawiązania kontaktu z klientami zainteresowanymi naszymi produktami
 • W celu promocji produktów oraz prezentacji ich możliwości

Gdzie w tym wszystkim znajdują się Państwa dane osobowe?

Wchodząc na nasz Funpage macie Państwo możliwość:

 • Komentowania naszych wydarzeń, publikacji, filmów
 • Nawiązywania z nami kontaktu w celu np.: zapytania o konkretny produkt, zapytania o właściwości i zastosowanie, o adres najbliższego punktu dystrybucyjnego itp.
 • Przesyłania do nas zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach ich publikacji

Podstawa prawna przetwarzania:

Wszystko to dzieje się pod Państwa Nickiem lub bezpośrednio pod imieniem i nazwiskiem. Jako firma PPH PARYS Sp. z o.o. stajemy się odbiorca waszych danych osobowych w postaci:

 • Imienia i nazwiska w przypadku zadawania nam pytań, wysyłania zgłoszenia do konkursu. Jeżeli w treści wiadomości podajecie więcej informacji np.: swój adres mailowy również stajemy się jego posiadaczami. W tym przypadku podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W żaden sposób nie przetwarzamy Państwa danych osobowych pochodzących z postów i komentarzy pod filmami, zdjęciami i publikacjami. Nie gromadzimy Państwa danych osobowych na naszym serwerze.

 • Kontakt nawiązany przez aplikację Messenger zawiera dane tj.: Państwa imię i nazwisko lub Nick w zależności od tego jak jesteście zalogowani na Facebook, treść wiadomości i inne dane, które podajecie dobrowolnie lub jesteście proszeni w celu zrealizowania waszego żądania. Takie dane są przechowywane przez system do momentu rozwiązania i zrealizowania względem nas waszego żądania a następnie trwale usuwane z systemu. Pozostałe kontakty, które dotyczą niesfinalizowanych żądań a pozostających w „zawieszeniu” przechowujemy w naszym systemie. Podstawą do przechowywania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności powrotu po dłuższym czasie do omawianego tematu lub zagadnienia z klientem w celu zrealizowania żądania w sposób oczekiwany przez klienta. 
 • Publikacja zdjęć, które nam Państwo przesyłacie.

Przesyłanie zdjęcia do publikacji z taka też prośbą na portalu społecznościowym jest równoznaczne ze zgodą na jego przetworzenie w ten sposób. Jednak musicie mieć Państwo świadomość, że aby opublikować zdjęcie musimy spełnić kilka podstawowych warunków:

 1. Publikacja nie może naruszać praw i wolności osób trzecich
 2. Jeżeli na przesłanym zdjęciu są inne osoby, których zgody na publikację zdjęcia nie mamy firma PPH PARYS Sp. z o.o. zastrzega, że zdjęcie takie nie będzie publikowane.

Podstawą do przetworzenia zdjęcia jest zgoda art.6 ust.1 lit. a) RODO

Publikacja zdjęć z eventów, wydarzeń, targów, pokazów przez PPH PARYS Sp. z o.o. na funpag’u

Umieszczając zdjęcia, filmiki na portalu społecznościowym działamy w oparciu i zgodnie nie tylko z regulacjami dotyczącymi  ochrony danych osobowych ale również w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1160),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293.)

O JAKIE ZGODY MOŻEMY PAŃSTWA PROSIĆ

 • Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesłania oferty handlowej drogą elektroniczną
 • Zgoda na kontakt telefoniczny, SMS-owy w celu prowadzenia przez PPH PARYS Sp. z o.o. marketingu bezpośredniego
 • Zgoda na przesłanie droga elektroniczną oferty handlowej
 • Zgoda na publikację wizerunku
 • Zgoda na subskrypcję Newsletteru

Zgoda zawsze musi być wyraźna, jednoznaczna i dobrowolna a treść prośby o wyrażenie zgody sformułowana w sposób prosty.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIAZKU Z REGULACJĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „RODO”

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacjio zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięciazapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzaniaPaństwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danychzgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwuzgodnie z artykułem 21 RODO.

Z jakiego prawa możecie Państwo skorzystać regulują odrębne przepisy oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI ZGODNIE Z ART.15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
 • wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

PRAWO DO SPROSTOWANIA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 16 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 17 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 18 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WYKONANIA PAŃSTWA PRAW DO OCHRONY DANYCH

Pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres

e-mail: rodo@parys.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych osobowych podany poniżej z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

MACIE PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

DANE ADRESOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

PPH „PARYS” Sp. z o.o.

 1. A. Walentynowicz 1

20-328 Lublin

tel. +48 81 443 12 10

mail: sekretariat@parys.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.Zapisz się i zyskuj!

Informujemy wcześniej o nowościach w ofercie, obniżkach cen!